• 1lska1.png
  • lsfp.png
  • lvgeb.png
  • lvsport.png

Federācijas izpildinstitūcijas sastāvs

Nr. p.k. SF biedra (juridiskas personas) oficiālais (reģistrētais) nosaukums Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese (ar pasta indeksu un tālruni) Kopējais nodarbojošos personu skaits Tai skaitā jaunieši, kuri dzimuši 1997.gadā un vēlāk
1 Balvu rajona Bērnu un jaunatnes sporta skola 90000012545 Alejas iela 2, Balvi, LV-4501 tālr.:64521087 34 24
2 Ludzas rajona sporta skola 90000841880 Miglinīka iela 27, Ludza, LV-5701, tālr.: 65723240 54 52
3 Svarcelšanas un atlētiskās vingrošanas klubs "Vārpa-L" 40008097424 Sporta iela 21, Ludza, LV-5701, tālr.: 26352995 23 0
4 Saldus pilsētas sporta skola 90002730537 Jelgavas iela 4/6, Saldus, LV-3801, tālr.: 63822065 19 15
5 Dobeles rajona sporta skola 90000044362 E.Francmaņa iela 5, Dobele, LV-3701 tālr.: 63723201 18 18
6 Svarcelšanas klubs "Brāļi" 50008026071 "Cimmermaņi", Lapmežciema pag., Tukuma raj., LV-3118, tālr.: 63163476 19 6
7 Daugavpils BJSS-1 90000076264 Cietokšņa iela 61, Daugavpils, LV-5402, tālr.: 65428112 33 30
8 Ogres novada sporta centrs 90000025018 Skolas 21, Ogre, LV-5001, tālr.: 65023888 5  
9 Privātās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde „Nameisis” 2370802722 "Cimmermaņi", Lapmežciema pag., Tukuma raj., tālr.: 63163476 13 0
10 Sporta klubs "Saldus atlēts" 50008138141 Brīvības iela 12, Saldus, LV-3801, tālr.:29344337 11 0
11 Ogres svarcelšanas klubs 40008056483 Skolas iela 21, Ogre, LV-5000, Tālr.26785835 Tālr.28372000 21 7
12 Rīgas svarcelšanas federācija 40008209601 Ķengaraga iela 6, Rīga, LV-1006 9 0
Biedru kandidāti
  Latgales transporta un sakaru tehniskā skola 90000729073 Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5402, tālr.: 65436893    
  Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes sporta skola „Spars” 90000052497 Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601, tālr.: 63622732